Η εταιρεία Ντούβας Τεχνική Ο.Ε. αποτελεί τον συνεργάτη σας και στην εμπορία υλικών

Η τεχνική εταιρεία Ντούβας Τεχνική Ο.Ε. με στόχο την καλύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των πελατών της προσφέρει υλικά αντάξια των απαιτήσεων των επαγγελματιών, αλλά και των ιδιωτών. Έχοντας ήδη καθιερωθεί στον τομέα της ως Τεχνική Εταιρεία υψηλών προδιαγραφών και υλοποίησης τεχνικών έργων με αυξημένες απαιτήσεις, εγκαινίασε ένα νέο τμήμα στη δομή της, το οποίο ασχολείται με την προμήθεια υλικών υψηλών προδιαγραφών.

Στην τεχνική εταιρεία Ντούβας Τεχνική Ο.Ε. μπορείτε να παραγγείλετε τα παρακάτω υλικά με μεταφορά στον χώρο που θα μας υποδείξετε και, ταυτόχρονα, με πιστοποιητικό ποιότητας (κατόπιν απαίτησης του πελάτη):

 1. Πλάκες πεζοδρομίων,
 2. Πλάκες πέτρας (Καρύστου, Άρτας κ.λπ.),
 3. Κυβόλιθοι,
 4. Κράσπεδα πεζοδρομίων,
 5. Σιδηρός οπλισμός,
 6. Δομικά πλέγματα Τ92 – 092,
 7. Μονωτικά υλικά,
 8. Αδρανή υλικά (λατομείου),
 9. Τούβλα,
 10. Κεραμίδια,
 11. Τσιμεντόλιθοι,
 12. Χώματα κήπων.

Για κάθε πληροφορία σχετικά με υλικά, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να σας εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.