Τεχνικό Τμήμα

  • Μελέτες Έργων
  • Προσφορές Έργων

Οικονομικό Τμήμα

  • Λογιστήριο
  • Προμήθειες Υλικών

Κατασκευαστικό Τμήμα

  • Κεντρικό Εργοτάξιο
  • Εργοτάξια Έργων

Επισκευαστικό Τμήμα

  • Συνεργείο Μηχανημάτων