Η Ντούβας Τεχνική Ο.Ε. ανανεώνει την παρουσία της στο Διαδίκτυο. Η νέα ιστοσελίδα περιέχει περισσότερες πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και αντανακλά με μεγαλύτερη σαφήνεια τις τεχνικές ικανότητες και τη δέσμευσή μας στην υλοποίηση κατασκευών με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας.